Subscribe Us

B.O.C - Bindiga

(Gunshots+Voices)

Wai Ya Ji Karar Bindiga
Wai Ya Ji Karar Bindiga
Wai Ya Ji Karar Bindiga
Wai Ya Ji Karar Bindiga
Wai Ya Ji Karar Bindiga
Wai Ya Ji Karar Bindiga
A'a Ba Bindiga Bane Zallan Sinadarai Ne Irin Ta Hip Hop
Wai Ya Ji Karar Bindiga
Wai Ya Ji Karar Bindiga
Wai Ya Ji Karar Bindiga
Wai Ya Ji Karar Bindiga
Wai Ya Ji Karar Bindiga
Wai Ya Ji Karar Bindiga
A'a Ba Bindiga Bane Zallan Sinadarai Ne Irin Ta Hip Hop
Wai Ya Ji Karar Bindiga
Wai Ya Ji Karar Bindiga
Wai Ya Ji Karar Bindiga
Wai Ya Ji Karar Bindiga
Wai Ya Ji Karar Bindiga
Wai Ya Ji Karar Bindiga
A'a Ba Bindiga Bane Zallan Sinadarai Ne Irin Ta Hip Hop

Gaba Dai Sarkin Yaki
Yanzu Na Fi Karfin Zaki
B.O.C Oh! C.O? Yanzu Ne Zaku Ga Aikin Maki
Ga Lugar A Baki Na
Ga Darasi A Saki Na
Ga Kama Kai Ga Hira
I'm A Soldier,Hip Hop Khaki Na
Toh! Attention Ku Sara Mun
Girma Ku Kara Mun
Ni Babban Bakon Ku Ne Idan Ba Five Star Hotel Ba Ina Zaku Kama Mun?
No,I Can't Sleep In That House
No,I Ain't Leaving My Spouse
All I Need In This Life Of Sin Is Me And My Girlfriend I Ain't Giving Her Out

Wai Ya Ji Karar Bindiga
Wai Ya Ji Karar Bindiga
Wai Ya Ji Karar Bindiga
Wai Ya Ji Karar Bindiga
Wai Ya Ji Karar Bindiga
Wai Ya Ji Karar Bindiga
A'a Ba Bindiga Bane Zallan Sinadarai Ne Irin Ta Hip Hop
Wai Ya Ji Karar Bindiga
Wai Ya Ji Karar Bindiga
Wai Ya Ji Karar Bindiga
Wai Ya Ji Karar Bindiga
Wai Ya Ji Karar Bindiga
Wai Ya Ji Karar Bindiga
A'a Ba Bindiga Bane Zallan Sinadarai Ne Irin Ta Hip Hop

I Got A Couple Of Race To Run,
-In A Couple Of Days To Come You'll Face The Gun
The Duffle You Chase We're On
-We Shuffle The Ace You Gum,We Space The Fun
Man You Know Me Even When I'm Falling I Will Never Ever Turn
Then You Should Know What Is Stored Beneath The Ocean Will Never Ever Burn
I Grin,Haha.....Kore
Babe Din Shi Ta Fole
Ashe Duk Da Ya Ce Mata Kar Ta Kalle Ni Idanun Ta Na Tsole
Ta Ga Wanka Da Kalamai
Bana Harka Da Kazamai
Saurare Ni Ko Ka Kwana Ka Tashi Da yunwa Don Na Yi Sarka Wa Dumame

Wai Ya Ji Karar Bindiga
Wai Ya Ji Karar Bindiga
Wai Ya Ji Karar Bindiga
Wai Ya Ji Karar Bindiga
Wai Ya Ji Karar Bindiga
Wai Ya Ji Karar Bindiga
A'a Ba Bindiga Bane Zallan Sinadarai Ne Irin Ta Hip Hop
Wai Ya Ji Karar Bindiga
Wai Ya Ji Karar Bindiga
Wai Ya Ji Karar Bindiga
Wai Ya Ji Karar Bindiga
Wai Ya Ji Karar Bindiga
Wai Ya Ji Karar Bindiga
A'a Ba Bindiga Bane Zallan Sinadarai Ne Irin Ta Hip Hop

The Boy Is So Calm And Peaceful
Wasa Da Yara And He's Cool
Amma Idan Yaga Akwai Raini,Ya Kan Yi Gyara Da Pistol
This Nigga Is Pulling The Trigger For Real Domin Ba Ya Rasa Alburusai
Silent! Domin Haka Ne Ake Zuwa Gaida Mai Surutai
Unaware In Ji Bature
Sai Na Gama Ku Ce Hurray
Don Abun Na Kawo Wuta Gallan Din Kananzir Kafa Ya Ture
It's Getting HOT From My Head To My Toe Har Ma ICE Yana Bukatan Ruwa Ya Wasa
Daga Garin Bauchi Na Fito Idan Naman Kai Ya Kare Sai Ku Bani Masa

Wai Ya Ji Karar Bindiga
Wai Ya Ji Karar Bindiga
Wai Ya Ji Karar Bindiga
Wai Ya Ji Karar Bindiga
Wai Ya Ji Karar Bindiga
Wai Ya Ji Karar Bindiga
A'a Ba Bindiga Bane Zallan Sinadarai Ne Irin Ta Hip Hop
Wai Ya Ji Karar Bindiga
Wai Ya Ji Karar Bindiga
Wai Ya Ji Karar Bindiga
Wai Ya Ji Karar Bindiga
Wai Ya Ji Karar Bindiga
Wai Ya Ji Karar Bindiga
A'a Ba Bindiga Bane Zallan Sinadarai Ne Irin Ta Hip Hop
Wai Ya Ji Karar Bindiga
Wai Ya Ji Karar Bindiga
Wai Ya Ji Karar Bindiga
Wai Ya Ji Karar Bindiga
Wai Ya Ji Karar Bindiga
Wai Ya Ji Karar Bindiga
A'a Ba Bindiga Bane Zallan Sinadarai Ne Irin Ta Hip Hop
Wai Ya Ji Karar Bindiga
Wai Ya Ji Karar Bindiga
Wai Ya Ji Karar Bindiga
Wai Ya Ji Karar Bindiga
Wai Ya Ji Karar Bindiga
Wai Ya Ji Karar Bindiga
A'a Ba Bindiga Bane Zallan Sinadarai Ne Irin Ta Hip Hop